Подвижни плувки и ваглери

Показване на 11 резултата

Показване на 11 резултата

Подвижни плувки и ваглери се използват често в мача риболова. Позволяват достигането на далечни дистанции и презентиране на стръвта на големи дълбочини. Използват се често и при риболов от лодка. Към категорията спадат и слайдерите.

Разликата между ваглер и слайдер:

При класическия ваглер цялото утежнение е разположено в тялото на плувката. Използва се за подаване на стръвта със съвсем малка тежест по-линията. С класическия вагрер може да се лови комфортноо на по-малки дълбочини до 4м.
Слайдер е вид ваглер, който има съвсем малко тежест в тялото си, а основното утежнение се разполага по линията. Така стръвта се презентира бързо и прецизно в по-дълбоки води.